German Marshall Fund yazılarına http://www.gmfus.org/cs/publications_archive adresinden erişebilirsiniz.